U bent hier

Bewaking

De beschikbare maandfactuurgegevens laten niet toe de energievraag van de nutsvoorzieningen af te zonderen en te analyseren. Dalende energie-efficiëntie kan veroorzaakt worden door de toename van persluchtlekken, door de slechtere prestaties van de energieomvormers door vervuiling van filters, condensors, isolatieschade, koelmiddelverlies, enz . Een energiebesparingspotentieel van 10% tot 15% is realistisch. Om blijvend aan te sturen op een optimale energie-efficiëntie en duurzaamheid van de nutsvoorzieningen is een permanent energiebewakingssysteem noodzakelijk. Een bedrijf kan ervoor kiezen – en zou daartoe moeten gestimuleerd worden - om bij aanpassing of vervanging van een deel van de uitrusting, tegen een minimale meerkost, meetsensoren op te nemen in de utility-installaties. Deze sensoren moeten permanente bewaking van de installatie mogelijk maken. Daarom dringen de introductie van een beperkt energiemanagementsysteem op maat en de ontwikkeling van een bewakingsalgoritme zich op voor de verschillende nutsvoorzieningen als derde fase van het project.