U bent hier

Industriële energiestromen

Wereldwijd is de industrie verantwoordelijk voor ongeveer 50% van het energieverbruik. Recent gewijzigde Europese richtlijnen in het kader van de klimaatverandering zullen steeds meer hun weerslag hebben op de prijs van energie en concretiseren de daling van het energieverbruik. De efficiëntie verhogen en/of de energievraag reduceren, is noodzakelijk. Omdat de industrie niet altijd de juiste kennis of instrumenten voorhanden heeft om efficiënt energiestromen in kaart te brengen en ogenblikkelijk op te volgen, is het noodzakelijk hiervoor een draagvlak op te bouwen aan de hand van het project Nutscan. Het is mogelijk om de energie-efficiëntie van nutsvoorzieningen onderling te vergelijken omdat ze vaak product- of sector-onafhankelijk zijn.