U bent hier

Projectfasering

Het project omvat 3 fases, die elk een belangrijke pijler vormen bij de reductie van energieconsumptie door nutsvoorzieningen. Het eerste aspect van het project betreft het scannen van de nutsvoorzieningen, waarbij de energie-efficiëntie beoordeeld zal worden. Aangezien de nutsvoorzieningen permanent in werking zijn zal de bijdrage hiervan in de energiefactuur belangrijk zijn. Hierbij staan veldmetingen bij de industriële partners in het project centraal, zodat aan de hand van numeriek onderbouwde resultaten het potentieel van de impact door hedendaagse technologieën op de energieconsumptie zichtbaar gemaakt kan worden. Het is namelijk zo dat zonder de aanwezigheid van voldoende gedetailleerde gegevens de wijziging in energie-efficiëntie door vernieuwing in de nuts-specifieke installaties niet numeriek geëvalueerd kunnen worden, waardoor de economische waarde ervan niet in kaart gebracht kan worden. Om de rentabiliteit van de investering te beoordelen en eventueel als voorbeeld te stellen naar de bedrijfswereld zijn meetcampagnes voor en na de implementatie van energiebesparende maatregelen noodzakelijk.