U bent hier

Groen licht Vlaanderen

http://www.lichttechnologie.be/nl/dienstverlening/projecten/groen-licht-...

Groen Licht Vlaanderen is een consortium van nu meer dan 70 leden, hoofdzakelijk KMO's. Groen Licht Vlaanderen tracht waar mogelijk te werken met proef- of demonstratieopstellingen (bijv. proefopstellingen rond kleurverschillen bij ledarmaturen) alsook met praktijkvoorbeelden. Zeker op gebied van energiebesparing wordt best gewerkt met monitoring van reële (verlichtings)installaties omdat te veel factoren een impact hebben op de uiteindelijke besparing. Binnen de schoot van Groen Licht Vlaanderen werd het TETRA-project IWT/120124 "Impact van daglichtregelsystemen op ontwerp en renovatie van schoolgebouwen" geïnitieerd. Uit de resultaten blijkt dat het voorspellen van de energiebesparing zeer moeilijk is en dat het afregelen van dergelijke systemen alsook het gebruiksgedrag een doorslaggevende rol hebben. Veldmetingen zijn zeer belangrijk om inzicht te verschaffen in de invloedsfactoren. Groen Licht Vlaanderen organiseert op regelmatige tijdstippen evenementen voor de bedrijfswereld. De promotiedag duurzame verlichting (gemiddeld meer dan 250 bezoekers) lijkt een geschikt forum te zijn om de resultaten en het aanbod i.v.m. veldmetingen van NutScan te verspreiden.