U bent hier

Welke debietmetingen bestaan

In het lopende onderzoek is het scannen, labelen en bewaken van energieconversiemachines het doel. Om een energieconversiemachine te kunnen beoordelen dienen verschillende parameters, zoals temperatuur, debiet, elektrische energie, etc. gekend te zijn. Om een doordachte keuze te maken naar een nauwkeurig, snel inzetbaar en niet invasief meettoestel werden volgende meetprincipes doorgelicht. In een volgende fase volgen validatiemetingen die uitsluitsel over de nauwkeurigheid en inzetbaarheid moeten geven.

Voorstelling meettechniek: