U bent hier

Meettechniek

Titel Meettechniek Inhoud
Ultrasone meettechnieken voor gassen PDF-pictogram Clamp-on toestel voor gassen.pdf

Voor het project Nutscan is een snel inzetbare debietmeting een vereiste. Hierbij wordt opgemerkt dat het meettoestel geplaatst moet kunnen worden zonder ingrijpende veranderingen aan de installatie. Een meettoestel dat op een niet invasieve wijze debietmetingen van gassen mogelijk maakt is dus een must. In een eerste document (Voorstelling van de verschillende meetprincipes voor een debietmeting) wordt een overzicht geboden van de bestaande meetprincipes voor debietmetingen. Daaruit kan besloten worden dat voor niet invasieve toepassingen enkel ultrasone debietmetingen toegepast kunnen worden.

Ultrasone meettechnieken PDF-pictogram Clamp-on meting op vloeistoffen.pdf

Voor het project Nutscan is een snel inzetbare debietmeting een vereiste. Hierbij wordt opgemerkt dat het meettoestel geplaatst moet kunnen worden zonder ingrijpende veranderingen aan de installatie. Een meettoestel dat op een niet invasieve wijze debietmetingen van vloeistoffen mogelijk maakt is dus een must. In een eerste document (Voorstelling van de verschillende meetprincipes voor een debietmeting) wordt een overzicht geboden van de bestaande meetprincipes voor debietmetingen. Daaruit kan besloten worden dat voor niet invasieve toepassingen enkel ultrasone debietmetingen toegepast kunnen worden.

Welke debietmetingen bestaan PDF-pictogram Voorstelling verschillende debietmeters.pdf

In het lopende onderzoek is het scannen, labelen en bewaken van energieconversiemachines het doel. Om een energieconversiemachine te kunnen beoordelen dienen verschillende parameters, zoals temperatuur, debiet, elektrische energie, etc. gekend te zijn. Om een doordachte keuze te maken naar een nauwkeurig, snel inzetbaar en niet invasief meettoestel werden volgende meetprincipes doorgelicht. In een volgende fase volgen validatiemetingen die uitsluitsel over de nauwkeurigheid en inzetbaarheid moeten geven.