U bent hier

KAESER

http://be.fl.kaeser.com/

Dat perslucht een zeer dure energievorm is, weten de meeste bedrijfsleiders wel. Dat ze er dus spaarzaam mee moeten omspringen weten ze ook. Maar zelden weten ze hoe ze op de meest rendabele manier perslucht moeten produceren en welke parameters ze continu in het oog moeten houden om erop toe te zien dat ze rendabel blijven werken. Perslucht metingen en analyses gebeuren reeds geruime tijd, zowel door de fabrikanten van compressoren als door onafhankelijken. In grotere perslucht installaties worden de meeste parameters ook gemonitord en bewaakt, maar bij KMO's komt men dit zelden tegen. Deze studie lijkt ons interessant omdat het nog een stapje verder gaat: het persluchtverbruik koppelen aan het productieproces. Afwijkingen zouden dusdanig snel kunnen worden opgemerkt en er kan dan snel worden ingegrepen, wat mogelijks energieverlies kan beperken tot een minimum. Aangezien energie dikwijls een belangrijke factor is in de kostprijs van het eindproduct, lijkt ons deze studie een interessant gegeven en willen wij hieraan ons steentje bijdragen.