U bent hier

Volvo

http://www.volvo.com/home.html

NutScan is een middel om verder te evalueren in een efficiënt energieverbruik. Hoe verder met de kost van een installatie (incl. verbruik)? Nutscan kan ons hierbij helpen.

  1. Elektrisch/gas
  • Vergelijkbare cijfers/acties bedrijven onderling
  • Installaties catalogeren (meten)

          - Zijn bestaande installaties rendabel/energiezuinig?

          - Kosten/baten nieuwe installatie?

  • Monitoring/bewaking van verbruiken

          - Zijn mensen voldoende kosten bewust?

          - Worden we door cijfers te zien niet milieubewuster?

          - Wordt of kan er een link gelegd worden naar de kwaliteit van het preventief onderhoud?

          - Introductie van een visualisatieplatform op Volvo.

      2. Pneumatisch

  • Monitoring/bewaking van verbruiken
  • Monitoring perluchtverliezen