U bent hier

De gebruikersgroep

Er zijn dus verschillende voordelen verbonden indien een bedrijf zich bij de gebruikersgroep wenst aan te sluiten en dus een industriële partner van het project wordt. Deze krijgen namelijk door contactop vergaderingen en besprekingen, als ook het contact met medewerkers de kans om het project mee richting te geven en mee te sturen door het formuleren van bedenkingen of opmerkingen. Zoals eerder aangehaald kunnen de industriële partners ook gebruik maken van de mobiele meeteenheden ontwikkeld in Enerprof, en uitgebreid in Nutscan, voor het nemen van veldmetingen op een plaats waar zij wensen. De industriële partners zijn bevoorrecht om enerzijds de mobiele meeteenheden prioritair in te zetten en anderzijds de bewakingsalgoritmen ontwikkeld in de derde fase te gebruiken. Tot slot krijgen alle industriële partners toegang tot de projectresultaten en hebben deze daarbij de kans de projectresultaten actief in te zetten in hun bedrijf. Naast de participatie aan het ontwikkelingsproces, waarbij de invloed van participanten niet te verwaarlozen is, zal het project dus een tastbaar resultaat aanleveren voor de industriële partners waarbij deze een economisch voordeel kunnen realiseren door besparingen op energie consumptie door nutsvoorzieningen op lange termijn.