U bent hier

Overdracht van know-how

In dit project wordt ruim aandacht besteed aan de technologietransfer naar de industriële partners, waarbij het vaak bedrijven betreft die actief zijn in energiemanagementsystemen, energieaudits, maar ook studiebureaus, producenten of installateurs van nutsvoorzieningen en eindgebruikers. Aan de hand van modulair opgebouwde testopstellingen en testcases worden de technische mogelijkheden (huidige/toekomstige) van de energiebewaking van nutsvoorzieningen, de installatietechnieken, de normconformiteit, enz. geïllustreerd. Via deze opstellingen worden in samenwerking met de valorisatiepeters, workshops en opleidingen georganiseerd. Dit project biedt ook wetenschappelijke ondersteuning aan industriële partners die met eigen knowhow producten of diensten op de markt brengen waarmee nutsvoorzieningen op een doordachte manier bewaakt worden. Analyse wijst uit dat de enig haalbare weg naar significante en rendabele verbetering inzake energie-efficiëntie complementaire maatregelen inhoudt in alle sectoren van de economie en alle belangengroepen erbij betrekt, ook het onderwijssysteem.