U bent hier

Energielabel

Eens het luik betreffende meetcampagnes geoptimaliseerd is (de noodzakelijke meeteenheden zijn ontwikkeld en/of gevalideerd en kunnen vlot ingezet worden) wordt in een tweede fase gewerkt aan het definiëren van een energielabel voor perslucht- en stoominstallaties. Nu wordt bij uitbreiding of vervanging van nutsvoorzieningen namelijk al te vaak enkel rekening gehouden met de initiële kostprijs van een installatie en wordt de energie-efficiëntie in functie van de tijd uit het oog verloren. Een thermodynamische analyse zal gehanteerd worden als vertrekpunt voor het bepalen van kengetallen die de maatstaf zullen zijn voor de energie-efficiëntie en duurzaamheid van een installatie.